• Náš E-mail : info@personall.sk

sk

March 15, 2019, 5:03 pm


Pracujte na Slovensku priamy kontakt so zamestnávateľom

November 4, 2019, 4:11 pm

Práca na Slovensku od priameho zamestnávateľa. Prečo je práca na Slovensku taká populárna medzi našimi krajanmi? Druhy práce v zahraničí. Adresa a kontakt na hlavných oficiálnych zamestnávateľov na Slovensku. Základné požiadavky zamestnávateľa na Slovensku a ponuka týchto závodov ...


Práce na poľských vízach na Slovensku

November 4, 2019, 8:11 pm

Mnohé spoločnosti, Najma на Ukrajine, które са zaoberajú zamestnaním v zahraničí, ponúkajú svojim občanom registráciu ZA Добре platenú prácu v západnej EUROPE podľa schémy ... existuje skutočná príležitosť до pracovníkov г krajín SNS, абы си Насли prácu ... Треба okamžite poznamenať nezákonnosť Учеба о том, что надо делать в этой стране, а также о том, что надо делать ... Что еще нужно сделать, чтобы сделать это? .. Viac v našom článku.


Registrácia zlúčenia rodiny na Slovensku

January 22, 2020, 5:01 pm

Cudzinci, ktorí získali právo na pobyt v krajine v súvislosti so zamestnaním, podnikaním alebo štúdiom (ďalej len „povolenie na pobyt“), môžu v súlade s legislatívou Slovenskej republiky žiť na Slovensku so svojimi rodinnými príslušníkmi. Viac informácií v našom článku „Registrácia zlúčenia rodiny na Slovensku!“ ...


Vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku

February 9, 2020, 5:02 pm

Vysokoškolské vzdelávanie na Slovensku

Január a február sú príslušné mesiace pre informácie o vzdelávaní v Európe. Keďže Slovensko je členom EÚ, štúdium na Slovensku je jedným zo spôsobov, ako nielen získať vzdelanie, ale aj získať právo na prechodný pobyt v tejto krajine.


Povolenie na prechodný pobyt a zamestnanie na Slovensku

February 9, 2020, 6:02 pm

Legálna práca na Slovensku si vyžaduje dodržiavanie osobitného postupu. Postup a dôvody zamestnania sa líšia v závislosti od občianstva, povolania, kvalifikácie, rodinného stavu a posudzujú sa individuálne. Jedným z najbežnejších je zamestnávanie založené na ...


Založenie firmy na Slovensku

February 9, 2020, 10:02 pm

Založenie a registrácia spoločnosti. Poplatky a náklady v nasledujúcich rokoch... Podmienky pre založenie s.r.o. osvedčenie o živnostenskom oprávnení... Výpis z registra trestov. Otvorenie bankového účtu...


individuálne podnikanie slovensko

February 18, 2020, 11:02 am


Školy a materské školy na Slovensku

March 19, 2020, 7:03 am

Školy a materské školy na Slovensku

Pre cudzincov, ktorí majú deti a plánujú sa presťahovať na Slovensko alebo sa stretnúť s členmi rodiny, je otázka školského a predškolského vzdelávania detí veľmi dôležitá. Ako zariadiť dieťa na škole na Slovensku? Ako zariadiť dieťa v materskej škole na Slovensku?


Postup pri zmene miesta výkonu práce s povolením na pobyt na Slovensku

March 19, 2020, 9:03 am

Postup pri zmene miesta výkonu práce s povolením na pobyt na Slovensku.

... ak sa z akéhokoľvek dôvodu rozhodnete zmeniť zamestnanie, musíte dodržať postup a zákonom stanovené termíny. Postup registrácie nového pracoviska v skutočnosti duplikuje získanie povolenia na pobyt na základe zamestnania na Slovensku ... Viac