• Náš E-mail : info@personall.sk

Kvalifikovaná pomoc pri najímaní a hľadaní práce


Ak nemáte žiadny životopis, vyplňte čo najpodrobnejšie nasledujúci formulár.


Personálna agentúra Personall

Pracujeme s ľuďmi - s ich otázkami, potrebami, túžbami, očakávaniami a mylnými predstavami. Naša história je našou skúsenosťou, ktorá nám pomáha riešiť neštandardné úlohy.