• Náš E-mail : info@personall.sk

Minimalizujte stratu Vášho času a peniazí.

Rastúci biznis vyzýva potrebu pracovného personálu, s ktorou sa stretne každá spoločnosť. Sme pripravení a schopní poskytovať služby pri hľadaní a výbere zamestnancov, ako aj poradenské služby pre efektívne riadenie zamestnancov, čo umožňuje minimalizovať náklady, zvyšovať zisky, lojalitu obchodných partnerov a udržiavať si vedúce postavenie na trhu.

Služby

 • vyhľadávanie a hodnotenie kandidátov.
 • HR audit alebo hodnotenie zamestnancov;
 • koučovanie pre vedúcich pracovníkov spoločností;
 • budovanie systémov riadenia personálu;
 • popis a usporiadanie pracovných profesií;
 • projektovanie organizačnej štruktúry spoločnosti;
 • organizačný rozvoj spoločnosti.

Technológia práce

Aktívna spolupráca konzultanta a klienta vo všetkých fázach projektu, od okamihu prvého telefonátu až po konečné podanie ruky, Vám umožní získať požadovaný výsledok v optimálnom čase.

Ďalšia spolupráca bude zahŕňať nasledujúce kroky:

 • diskusia o potrebách zákazníkov a podmienkach spolupráce;
 • konzultácie s klientom o záležitostiach súvisiacich s voľným pracovným miestom (určovanie potrieb zákazníka, analýza postavenia a požiadaviek na kandidáta);
 • zhromažďovanie analytických informácií z trhu práce;
 • obchodné ponuky;
 • schválenie a potvrdenie návrhu, podpísanie zmluvy
 • vyhľadávanie a hodnotenie kandidátov.

Zdroje na hľadanie kandidátov:

 • vlastná databáza (viac ako 100 000 životopisov žiadateľov);
 • špecializované internetové stránky;
 • sociálne siete;
 • priemyselné internetové konferencie a fóra;
 • Interaktívny webový server, na ktorom sa mesačne registruje viac ako 12 000 návštevníkov
 • priemyselné výstavy;
 • asociácie absolventov MBA
 • odporúčania klientov a kandidátov;
 • priame vyhľadávanie medzi pracujúcimi profesionálmi.

Metódy hodnotenia kandidátov:

 • pohovory o spôsobilostiach;
 • situačný rozhovor;
 • biografický rozhovor;
 • odborné skúšky;
 • dotazníky osobnosti
 • zhromažďovanie odporúčaní pre kandidátov z predchádzajúcich zamestnaní;
 • poskytnutie životopisov najvhodnejších kandidátov s podrobnými komentármi;
 • diskusia o pokračovaní kandidátov s klientom;
 • organizácia rozhovorov s vybranými kandidátmi v spoločnosti klienta;
 • prezentácia kandidátov klientovi;
 • výber konečného kandidáta klientom
 • pomoc klientovi pri príprave návrhu pre konečného kandidáta na prácu;
 • koordinácia postupu pre konečného uchádzača o zamestnanie;
 • pravidelný kontakt s klientom a kandidátom počas záručnej doby
 • následné konzultácie s klientom o výbere, úprave a hodnotení personálu.

Okrem vyššie uvedeného, pracovníci analytického oddelenia vykonajú štúdiu dostupnosti zaujímavých kandidátov pomocou priamych kontaktov a osobných kontaktov v tomto odvetví.

Výhody práce s Personall

 • počas našej práce sme obsadili viac ako 15 000 voľných pracovných miest v spoločnostiach našich klientov v Bratislave, mestách na Slovensku a v susedných krajinách
 • každý mesiac obsadíme viac ako 100 voľných pracovných miest špecialistami a manažérmi
 • pravidelne sa pracuje na obsadzovaní viac ako 400 voľných miest pre našich klientov
 • zamestnanci oddelenia zákazníckeho servisu pravidelne hodnotia kvalitu projektu a mieru spokojnosti so službami našich zákazníkov;
 • práca projektových skupín sa vykonáva podľa špecializácií v rôznych odvetviach podnikania;
 • vedúci projektových tímov - experti a náborári s rozsiahlymi skúsenosťami s prácou so zamestnancami;
 • naši náborári denne sledujú trh kandidátov, aby vyhľadali najprofesionálnejších špecialistov a manažérov;
 • 80% z celkového počtu našich objednávok ohľadne výberu personálu tvoria opakované žiadosti našich zákazníkov, ako aj žiadosti od odporúčaní.

Pre nás je dôležitá transparentnosť v procesoch spolupráce s klientmi a kandidátmi, technologická efektívnosť a efektívnosť práce na každom voľnom pracovnom mieste, rýchlosť vykonávania zadaných úloh.

close

Ak nás z nejakého dôvodu nemôžete kontaktovať, radi Vám zavoláme späť, kedykoľvek to bude pre Vás vhodné.

Svoje údaje môžete nechať v nižšie uvedenom formulári a naši špecialisti Vás budú kontaktovať vo Vami určenom čase.