• Náš E-mail : info@personall.sk

Osobný a profesionálny rast

Vzdelávanie v PERSONALL poskytuje príležitosť na osobný a profesionálny rast v rôznych oblastiach: od psychológie po manažment. Master-class čítajú vedúci odborníci vo svojom odbore, ktorí dosiahli kariérne výšky.

Viac ako 50 tém školení, seminárov a master-classov:

 • osobná efektívnosť
 • manažment
 • riadenie personálom
 • predaj
 • rečníctvo
 • komunikačné schopnosti
 • marketing a reklama
 • PR
 • efektívne zamestnanie.

Pre tých, ktorí začali alebo plánujú začať podnikať; pre mladých odborníkov a absolventov vysokých škôl; pre vysoko špecializovaných odborníkov v oblasti personálneho manažmentu (HR), ktorí chcú rozšíriť svoju profesionálnu činnosť alebo ju chcú zmeniť; pre vedúcich, ktorí chcú kvalifikovane a efektívne formovať svoj tím.


Škola moderného človeka

Škola Mini MBA

Pre koho:

 • pre tých, ktorí začali alebo plánujú začať podnikať,
 • pre tých, ktorí sú pripravení rozšíriť svoje profesionálne zručnosti a riadiace kompetencie,
 • pre manažérov, ktorí chcú gramotne a efektívne riadiť procesom a personálom,
 • pre špecialistov, ktorí chcú zvýšiť svoju hodnotu na trhu práce.

Ciele programu Školy Mini-MBA:

 • systematizovať vedomosti v oblasti praktického manažmentu,
 • osvojiť si zručnosti na určovanie a dosahovanie cieľov a úloh spoločnosti.

Kariérna škola

Pre koho:

 • pre tých, ktorí hľadajú prácu prvýkrát alebo o tom premýšľajú,
 • pre študentov stredných škôl a absolventov vysokých škôl, ak ide o kariérové poradenstvo, prax, stáže a výber prvého zamestnania,
 • pre mladých špecialistov, ktorí chcú gramotne budovať svoju kariéru a profesionálnu činnosť,
 • pre stredných manažérov v aktívnom vyhľadávaní, ktorí sa ocitli na trhu práce, ktorých doteraz „práca nachádzala sama“,
 • pre vedúcich, ktorí chcú pri výbere nového projektu / zamestnávateľa efektívne ovládať svojimi znalosťami, zručnosťami a skúsenosťami.

Ciele programu Školy Kariéra:

 • osvojiť si zručnosti pri určovaní svojich cieľov a reálnych perspektív na trhu práce,
 • systematizovať základné vedomosti o výbere voľných pracovných miest a zamestnávateľov,
 • naučiť Vás, ako gramotne písať životopisy v rôznych etapách svojej kariéry,
 • vypracovať zručnosti pre sebaprezentáciu na pohovoroch zachovajúc svoje záujmy.

Škola HR (nábor a riadenie personálu)

Pre koho:

 • pre tých, ktorí podnikajú alebo plánujú podnikať,
 • pre tých, ktorí vlastnia malú firmu, keď potrebujete vybrať personál sami,
 • pre HR špecialistov, interných a externých náborových pracovníkov,
 • pre vedúcich v oblasti riadenia personálom, ktorí chcú rozšíriť svoju profesionálnu činnosť alebo chcú zlepšiť svoju úroveň,
 • pre vedúcich, ktorí chcú gramotne a efektívne formovať svoj tím,
 • pre mladých špecialistov alebo absolventov vysokých škôl, ktorí sa rozhodli pre naučenie sa nového povolania personálneho manažéra alebo náborového pracovníka.

Ciele učebného programu Školy HR:

 • systematizovať a vypracovať základné vedomosti a zručnosti v oblasti náboru a riadenia personálu,
 • osvojiť si nové a požadované profesie (náborový pracovník, personálny manažér, špecialista na vyhľadávanie a výber pracovníkov, vedúci personálneho oddelenia, personálny riaditeľ),
 • získať skúsenosti počas praxe a stáže pri hľadaní a výbere personálu v PERSONALL alebo na základe jeho partnerských spoločností.