• Náš E-mail : info@personall.sk

Personálna agentúra Personall

Spoločnosť bola založená 01.01.2013

Poslanie spoločnosti

Ľudské zdroje sú hlavným kapitálom podnikania. Ich účinnosť je kľúčom k úspechu a prosperite na trhu. Naším poslaním je vytvárať jedinečnú informačnú a poradenskú podporu v oblasti personálneho manažmentu pre maximálnu efektívnosť ľudských zdrojov na trhu práce, nadviazať dialóg medzi zamestnávateľom a najatým pracovníkom a pracovné vzťahy priviesť na úplne novú úroveň dlhodobého a vzájomne výhodného partnerstva. (Dialóg je vzájomne prospešné partnerstvo).


Cieľ spoločnosti

Váš úspech je náš úspech! Realizáciou komplexných programov riadenia ľudských zdrojov prispievame k rozvoju a prosperite podnikania našich zákazníkov. Našou hlavnou strategickou úlohou je pracovať s maximálnou efektívnosťou, plánovaným výsledkom, zameraným na dosiahnutie cieľov našich zákazníkov.


Hodnoty spoločnosti

Efektivita je zabezpečenie rýchlejšieho alebo vyššieho rastu služieb, ako sa očakávalo. Zameranie sa na zákazníka je uvedomenie si závislosti na klientskej báze a starostlivosti o jej záujmy:

 • uspokojenie existujúceho dopytu;
 • stimulácia rastu dopytu;
 • vytváranie konkurenčných výhod pre prioritné skupiny zákazníkov;
 • vytváranie dopytu po nových službách.

Stratégia je orientácia na dlhodobú perspektívu, schopnosť podriadiť sa jej súčasnej činnosti. Rast podnikania je zvyšujúci sa ukazovateľ a teritoriálna expanzia podniku.


Naši zákazníci

Našimi zákazníkmi sú pre nás predovšetkým partneri. Pri plnení našich záväzkov voči zákazníkom vieme, že bez vzájomnej dôvery je strategické partnerstvo nemožné. Dôvera našich zákazníkov nám umožňuje dosahovať úplné vzájomné porozumenie a vybudovať dlhodobé vzťahy. Krok za krokom, výsledok za výsledkom sa blížime k spoločnému cieľu. Pocit legitímneho pocitu spokojnosti a hrdosti na to, čo sa nám už podarilo urobiť, považujeme spoluprácu s každým novým klientom za šancu pre nájdenie a získanie jedinečného riešenia. Z toho vyplýva, že ďalšie víťazstvo klienta, nový vrchol v jeho vývoji sa zároveň stáva naším víťazstvom a motiváciou vpred. Rast a úspech našich zákazníkov je rast a úspech Personall.

Každý mesiac

 • Viac ako 3000 životopisov k nám prichádza rôznymi spôsobmi od uchádzačov o prácu.
 • Viac ako 100 uchádzačov o zamestnanie
  prejde pohovorom v našej kancelárii.
 • Viac ako 100 pracovných príležitostí
  pre Vás a Váš personál.